1. Käyttöehdot ja niiden muodostama sopimus

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan HUH-Helsingin (”HUH” tai ”me”) mobiilisovelluksen (”Sovellus”) käyttöön.

Käyttöehdot muodostavat Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen HUH:n ja sinun eli Sovellusta käyttävän henkilön välille. Käyttöehtojen muodostama sopimus kumoaa kaikki aiemmat Sovellusta koskevat sopimukset HUH:n ja sinun välillä.

Voidaksesi käyttää Sovellusta, sinun on hyväksyttävä Käyttöehdot itseäsi sitoviksi ”Hyväksy ja jatka” -painiketta painamalla. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, et ole oikeutettu käyttämään Sovellusta.

  1. Sinun käyttöoikeutesi

Myönnämme sinulle henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sovellusta näiden Käyttöehtojen mukaisesti (”Käyttöoikeus”). Käyttöoikeutesi ei ole yksinomainen eikä siirrettävissä kolmannelle. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, levittää tai kaupallisesti hyödyntää Sovellusta tai sen osia millään tavoin. Käyttöoikeutesi on voimassa maksusuunnitelmasi mukaisesti. Sinä voit irtisanoa sen milloin tahansa poistamalla Sovelluksen mobiililaitteestasi ja perumalla tilauksen. Meillä on oikeus peruuttaa Käyttöoikeutesi, jos on perusteltua syytä epäillä, että käytät Sovellusta tai sen sisältöä Käyttöehtojen tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaisesti etkä ole välittömästi asiasta tiedon saatuaasi korjannut toimintaasi. Sinä et esim. saa: kopioida, muokata tai muuttaa, alilisensoida tai jälleenmyydä tai muulla tavoin kaupallisesti hyödyntää Sovellusta tai sen osia tai sisältöä tai tätä henkilökohtaista Käyttöoikeuttasi;

antaa tahallisesti virheellisiä Sovelluksen käytön edellyttämiä rekisteröintitietoja; kiertää mitään Sovellukseen mahdollisesti asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia; purkaa, kääntää tai muulla tavoin selvittää Sovelluksen ohjelmakoodia, ellei sitä ole laissa erikseen sallittu.

  1. Sinun vastuusi

Sinä vastaat itse Sovelluksen käytön edellyttämien mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta. Sinä olet velvollinen noudattamaan Sovelluksen käytössä HUH:n kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- tai muita ohjeita. HUH ei ole missään tilanteessa vastuussa sovelluksen käytöstä sen käyttäjälle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Sovelluksen käyttäjänä käytät omaa harkintaa sovelluksen eri ominaisuuksien käytössä ja vastaat itse omasta turvallisuudestasi.

  1. Sinun tietosi ja niiden käyttö

Voidaksesi käyttää Sovellusta, sinun tulee antaa Sovelluksen käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Tällaiset tiedot saattavat sisältää myös henkilötietojasi. Lisäksi Sovellus kerää sinun sijaintiisi ja liikkumiseesi liittyviä tietoja, mikäli sinä annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa, mutta Sovelluksen toimintoja tai osia voi olla mahdoton käyttää suostumuksen perumisen seurauksena. Me sitoudumme suojelemaan yksityisyyttäsi ja käyttämään henkilötietojasi vastuullisesti ja huolellisesti. Henkilötietojasi käsitellään Käyttöehtojen ja tietosuojalainsäädännön ja sen perusteella tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan lain sallimissa rajoissa. Sinulla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. HUH voi käyttää alihankkijoita Sovelluksen kautta tarjottavan palvelun mahdollistamiseksi. Tällöin meillä voi olla tarve luovuttaa henkilötietojasi tai sijaintiisi liittyviä tietoja alihankkijoillemme. Alihankkijat eivät saa käyttää tällaisia luovutettuja tietoja muihin tarkoituksiin ja edellytämme, että myös alihankkijamme sitoutuvat suojelemaan sinun yksityisyyttäsi.

HUH:n tietosuojaselostelinkki >>

 

  1. Immateriaalioikeudet

Sovellus, sen sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslakien ja kaikkien muiden soveltuvien lainsäädäntöjen suojaamia. Kaikki oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Sovellukseen sekä siihen sisältyvään tai liittyvän materiaaliin ovat HUH:n tai lisenssinantajiemme omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä Käyttöehdoissa.

  1. Vastuunrajoitukset

Teemme parhaamme, jotta Sovellus olisi käytettävissäsi häiriöttä, HUH ei kuitenkaan ole vastuussa Sovelluksen virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä taikka Sovelluksessa tai sen sisällössä olevista virheistä tai puutteellisuuksista, jotka johtuvat esim. Sovelluksen ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai muista samankaltaisista syistä. Emme vastaa myöskään kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista taikka virheistä, jotka johtuvat siitä, että sinä käytät Sovellusta ohjeiden tai määräysten vastaisesti taikka jotka ovat muuten sinun aiheuttamiasi Sovelluksen käyttöoikeus myönnetään sinulle ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. Emme takaa, että Sovellus täyttäisi sinun vaatimuksesi tai toimisi kaikissa erilaisissa käyttöä varten valitsemissasi käyttöympäristöissä. HUH ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. HUH ei ole missään tilanteissa vastuussa kolmansien osapuolten sinuun kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä. HUH tai sinä eivät kumpikaan ole vastuussa velvoitteidensa täyttämisestä, jos syy on osapuolen kohtuullisen kontrollin ulkopuolisesta ns. ylivoimaisesta esteestä.

  1. Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

Olemme oikeutettuja muuttamaan näitä Käyttöehtoja ilmoitettuamme muutoksista Sovelluksessa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Voidaksesi jatkaa Sovelluksen käyttöä, sinun on hyväksyttävä muutetut ehdot itseäsi sitoviksi.

Käyttöehdot pysyvät voimassa, vaikka jokin osa niistä katsottaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.

  1. Sovellettava laki ja riitatilanteet

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

  1. Yhteystiedot

HUH-Helsinki | Helsingin Urheiluhieronta Oy | y2419703-9

Eerikinkatu 28, 00101 Helsinki

[email protected] | 040 160 1554

www.huh.fi

 

Ota yhteyttä

YLEISET TIEDUSTELUT (arkisin klo 09-16)

[email protected]

PERUUTA VARAUS

Katso ohjeet

PALVELUKOHTAISET TIEDUSTELUT

+358 40 160 1554 Lähetä viesti WhatsAppissa